Tipperary Libraries - High visibility version

Local Studies

Stáidéar Áitiúil

Newspaper Collection

Bailiúchán na Nuachtán

 • The Cashel Gazette
  October 1881 - 1883, Hardcopy                                                           
  1864 – 1893 Microfilm incomplete
 • Cashel Sentinel

  1889 – 1914 Microfilm incomplete

 • Clonmel Advertiser
  1811-1813, 1821-1825,  June 1826-1828, Hardcopy (Poor Quality)
  1828 - 1838, Microfilm
 • Clonmel Chronicle
  1848 - 1935, Microfilm
 • Clonmel Gazette
  1788 - 1795, 1802 - 1804, Microfilm
 • County Tipperary Independent
  1882 - 1891, Microfilm
 • The Guardian
  Hardcopy from April, 1969 to date, 1970's incomplete.
 • 1838-2004, Microfilm
 • The Limerick Reporter & Tipperary Vindicator
  1844 - 1849, Microfilm
 • The Midland Tribune
  1920 - 1952, Microfilm
 • Munster Tribune
  1955 - 1967 Microfilm
 • The Nationalist
  1970 to present, Hardcopy
  1889 to present, Microfilm
 • The Nenagh News
  1911, 1920, Microfilm
 • The Roscrea People
  Nov.  1974 - Dec. 1976 (incomplete), hardcopy
 • The Tipperary Advocate
  1860 - 1889, Microfilm
 • Tipperary Free Press
  1826 - 1881, Microfilm
 • The Tipperary Leader
  1855 - 1856, 1882 - 1885, Micofilm
 • The Tipperaryman and Limerick Recorder
  1921 – 1934 Microfilm
 • The Tipperary People
  1914, Hardcopy
  1876 - 1921, Microfilm
 • The Tipperary Star
  1909 - to present, Hardcopy & Microfilm
 • Tipperary Vindicator
  1844 - 1849, Microfilm
  Paper later changed name to "The Limerick Reporter & Tipperary Vindicator"
 • Illustrated London News
  1848, Hardcopy
 • The Irish Press
  1939 - 1946, Hardcopy
 • United Ireland
  1882 - 1885, Hardcopy
 • Dublin Evening Post
  1810 - 1811, Hardcopy
 • The Pilot
  Feb. 1836 - April 1836, Hardcopy
 • Irish Weekly Independent
  1893 -1894

 

Fuller details on the history and availability of Tipperary Newspapers can be found in articles in the Tipperary Historical Journal for the years 1989 and 1990 [O/P]

last updated on: Friday, 28-Feb-2014 10:51:32 GMT

 • The Cashel Gazette
  Deireadh Fómhair 1881 - 1883, Cruachóip                                                           1864 – 1893 Micreascannán easnamhach
 • Cashel Sentinel
  1889 – 1914 Micreascannán easnamhach
 • Clonmel Advertiser
  1811-1813, 1821-1825,  Meitheamh 1826-1828, Cruachóip (Droch-chaighdeán)
  1828 - 1838, Micreascannán
 • Clonmel Chronicle
  1848 - 1935, Micreascannán
 • Clonmel Gazette
  1788 - 1795, 1802 - 1804, Micreascannán
 • County Tipperary Independent
  1882 - 1891, Micreascannán
 • Guardian
  Cruachóip ó Aibreán, 1969 go dtí inniu, 1970daí easnamhach.
 • 1838-2004, Micreascannán
 • Limerick Reporter & Tipperary Vindicator
  1844 - 1849, Micreascannán
 • Midland Tribune
  1920 - 1952, Micreascannán
 • Munster Tribune
  1955 - 1967 Micreascannán
 • Nationalist
  1970 go dtí inniu, Cruachóip
  1889 to present, Micreascannán
 • Nenagh News
  1911, 1920, Micreascannán
 • Roscrea People
  Samh.  1974 - Noll. 1976 (easnamhach), cruachóip
 • Tipperary Advocate
  1860 - 1889, Micreascannán
 • Tipperary Free Press
  1826 - 1881, Micreascannán
 • Tipperary Leader
  1855 - 1856, 1882 - 1885, Micreascannán
 • Tipperaryman & Limerick Recorder
  1921 – 1934 Micreascannán
 • Tipperary People
  1914, Cruachóip
  1876 - 1921, Micreascannán
 • Tipperary Star
  1909 – go dtí inniu, Cruchóip & Micreascannán
 • Tipperary Vindicator
  1844 - 1849, Micreascannán
  Athraíodh ainm an nuachtáin go "Limerick Reporter & Tipperary Vindicator"
 • Illustrated London News
  1848, Cruachóip
 • Irish Press
  1939 - 1946, Cruachóip
 • United Ireland
  1882 - 1885, Cruachóip
 • Dublin Evening Post
  1810 - 1811, Cruachóip
 • Pilot
  Feabh. 1836 - Aib 1836, Cruachóip
 • Irish Weekly Independent
  1893 -1894

Is féidir níos mó sonraí a fháil ar stair agus infhaighteacht Nuachtán Thiobraid Árann in ailt in Iris Staire Thiobraid Árann do na blianta 1989 agus 1990 [O/P]

nuashonraithe ar: Friday, 28-Feb-2014 10:51:32 GMT