Tipperary Libraries - High visibility version

Local Studies

Stáidéar Áitiúil

Historical Postcard Collection: Thurles

Bailiúchán Chártaí Poist Stairiúla: Durlas

ThurlesThe ancient Irish name for this famous town is "Dúrlas Éile Ui Fhógartaigh". Dúrlas, anglicised to Thurles, means fort, while Eile refers to the ancient territory in which the town is located. The Ó Fogarty's were the dominant family in south Eile, where the modern town of Thurles is to be found: indeed the local barony is Eliogarty, a mixture of the words "Eile" and "Fogarty". The history of Thurles in the first millennium is very scant, with references of perhaps only one per century existing in the great annalistic compilations. The most important of these deal with the death of Fogartach, "lord of Eile" in 757, and the death of Gormlaith, "daughter of O'Fogarty, king of Eile" and "wife of Turlough O'Brien". The O'Fogarty's, it seems, had established important connections, through marriage, with many of their powerful neighbours.

The Battle of Thurles

In 1174 the Norman invasion was in full swing and, for the most part, going very well for the invaders, led by Strongbow. That year, however, they were to meet very stiff opposition from High King of Ireland, Roderick O'Connor, the clans of Connaught and the Dalcassians, led by Dónal Mór O'Brien. Having camped in the area of Lognafola (The Hollow of Blood) Strongbow and his Danish forces were surprised early in the morning by the Irish forces. The Battle of Thurles cost 1,700 Norman lives, and, as an anonymous poet put it, "that iron tide, on Durlas's side, was stopped by King Donald Mór". There were not stopped for long, however. The Butlers of Ormond secured a foothold in the county early in the 13th Century, and in 1328, James, the 1st Earl, having received grants of lands in Tipperary and Kilkenny, built a castle in the town, along with a Carmelite monastery. In 1453 the two castles that still survive in the town, Black and Bridge castles, were built by MacRichard Butler.

Lady Thurles - Elizabeth Poyntz, 1587 - 1673

The Bridge & Cathedral The years of the 17th Century in Thurles were dominated by one lady, Elizabeth Poyntz, more commonly known as Lady Thurles. Born into a staunchly Catholic English family in 1587, she married Viscount Thomas Butler, who drowned in 1619. Her second husband, George Mathew, also left her a young widow. During the turbulent years of the 1640s she found herself in a very difficult position, as she attempted to remain faithful first of all to her religion, and secondly to her nation, England. She refused to grant entry to Thurles for Eoin Roe O'Neill in 1648, and during the hostilities of the 1640 – 50 period she harboured and nursed many English families who had fallen foul of the Irish rebels. Indeed, the Irish considered her their enemy, and on many occasions threatened to torch her home. Lady Thurles was nothing if not well connected; her son was a Duke and Lord Lieutenant of Ireland, and her great, great granddaughter was Nano Nagle. Also relations of hers were Theobald Mathew and the Prince and Princess of Wales, Prince Charles and Lady Diana Spencer.

Birthplace of the G.A.A.

THURLES - Market DayThurles, and more specifically Hayes' Hotel in the Square, is synonymous with Ireland's greatest and largest sporting and cultural organisation, the Gaelic Athletic Association, founded in the town in 1884. In the years since the county has prided itself on the fact that it is known as "The Home of Hurling", and Semple Stadium's Munster Hurling Finals are beloved by many as special, unique and almost spiritual occasions.

Sources – Kennedy, "A Chronology of Thurles, 580 – 1978"; Corbett & Nolan (Eds.), "Thurles, The Cathedral Town

 

Read more about:

 

Browse the Historical Postcard Collection:

Clonmel - Nenagh - Tipperary - Roscrea - Templemore - Carrick on Suir - Cashel - Cahir - Thurles - The Glen of Aherlow

last updated on: Friday, 28-Feb-2014 10:50:40 GMT

DurlasAn seanainm a tugadh ar Dhurlas ná "Dúrlas Éile Ui Fhógartaigh". Dúrlas ná dún, agus ba é Éile an ceantar inar bunaíodh an baile. Ba iad muintir Uí Fhógartaigh an clann ba láidre sa cheantar: tugtar Eliogarty sa Bhéarla ar an mbarúnacht áitiúl, comhfhocal ó Éile Uí Fógartaigh. Tá stair Dhurlais sa chéad mhilaois an-ghann, gan ach tagairt amháin sa chéad sna hannálacha móra. Déileáileann an cheann ba thábhachtaí acu siúd le bás Fhógartaigh, Tiarna Éile i 757, agus bás Ghormfhlaithe, “Iníon Uí Fhógartaigh, Rí Éile” agus “Bean Thurlaigh Uí Bhriain”. Is léir gur neartaigh na Fógartaigh naisc mhóra, trí phósadh, lena gcomharsana cumhachtacha.

Cath Dhurlais

I 1174 bhí ionsaí na Normannach faoi lán seoil agus bhí ag éirí go maith leis na hionróirí, faoi cheannas Strongbow. Sa bhliain sin, áfach, bhuail siad le frithbheartaíocht láidir ó Ard-Rí na hÉireann, Ruaidhrí Ó Conchobhair, Clainn Chonnachta agus Dál gCais, faoi cheannas Dómhnaill Mhóir Uí Bhriain. Bhí Strongbow agus a fhórsaí i Log na Fola nuair a bhris na Gaeil orthu go tobann ar maidin. Cailleadh 1,700 Normannach i gCath Dhurlais, agus, mar a deir file anaithid, chuir Dómhnall Mór stop leis an taoide iarainn ar thaobh Strongbow. Níor cuireadh stop buan leo, áfach. D’éirigh leis na Buitléirigh Urmhumhan greim a fháil ar an gcontae sa 13ú haois agus i 1328, thóg Séamas, an chéad Iarla, caisleán sa bhaile, maille le mainistir Chairmilíteach. I 1453, thóg MacRisteaird De Buitléir an dá chaisleán a sheasann fós sa bhaile, an Caisleán Dubh agus Caisleán an Droichid.

Bantiarna Dhurlais - Elizabeth Poyntz, 1587 - 1673

Droichead agus ArdeaglaisBhí bean amháin mór le rá i nDurlas na 17ú hAoise, Elizabeth Poyntz, ar a dtugtaí go comónta an Bhantiarna Dhurlais. Rugadh ag clann fíor-Chaitliceach Sasanch i 1587 í, agus phós sí an Bíocúnta Tomás de Buitléir, a bhá i 1619. D’fhág a dara fear, George Mathew, mar bhaintreach óg arís í. Sna 1640daí bhí sí i bponc go mór nauir a rinne sí iarracht fanacht dílis dá reiligiúin agus dá tír, Sasana. Níor thug sí rochtaineacht d’Eoghan Rua Ó Néill i 1648, agus idir 1640-1650, thug sí tearmann do roinnt mhaith Sasanaigh a d’fhulaing roimh na Gaeil. Toisc sin, bhreathnaigh na Gaeil uirthi mar namhaid, agus b’iomaí bagairt a fuair sí. Ba mhaith na naisc a bhí ag an mBantiarna Dhurlais; ba Dhiúca agus Ard-Leifteanant na hÉireann a mac, agus bhí sí mar shin-sin-seanmháthair ag Nano Nagle. Bhí an tAthair Maitiú agus Prionsa agus Banphrionsa na Breataine Bige, an Prionsa Searlás agus an Bhantiarna Diana Spencer, gaolta léi chomh maith.

Áit Bhreithe an CLG

DURLAS – Lá an AonaighIs i nDurlas, agus go díreach in Óstán Hayes ar an gCearnóg, a bunaíodh an eagraíocht spóirt agus chultúrtha is mó in Éirinn, an Cumann Lúthchleas Gael, in 1884. Sna blianta ó shin, tá an contae bródúil as an gcaoi a thugtar “Áit Chónaithe na hIománaíochta” air, agus is ócáid spioradálta speisialta é Craobh Iománaíochta na Mumhan i Staid Semple.
Foinsí – Kennedy, "A Chronology of Thurles, 580 – 1978"; Corbett & Nolan (Eag.), "Thurles, The Cathedral Town

Léigh níos mó faoi:

 

Brabhsáil an bailiúchán chártaí poist stairiúla:

Cluain Meala - Nenagh - Tipperary - Roscrea - Templemore - Carrick on Suir - Cashel - Cahir - Thurles - Gleann Eatharlaí

nuashonraithe ar: Friday, 28-Feb-2014 10:50:40 GMT